<acronym id="mwnxo"></acronym>

  提示:支持拼音查詢,例:“yi yan jiu ding”;“yi1 yan2 jiu3 ding3”。
  在關鍵字中加“?”或“*”可模糊查詢,分別表示一個或多個漢字占位,例:“?言九鼎” ;“?言?鼎”;“一言??”;“一言*”等。
  成語詞典> 成語故事> 故事正文
  盲翁捫籥
  [成語拼音]
  máng wēng mén yuè
  [成語解釋]
  比喻只憑片面了解或局部經驗就對事物妄加判斷。
  [典故出處]
  宋·蘇軾《日喻》:“生而眇者不識日,問之有目者。或告之曰:‘日之狀如銅槃。’扣槃而得其聲。他日聞鍾以為日也。或告之曰:‘日之光如燭。’捫燭而得其形,他日揣籥以為日也。日之與鍾籥亦遠矣,而眇者不知其異,以其未嘗見而求之人也。”
  古時一個天生瞎子問人太陽是什么樣的,人家說太陽像銅盤,瞎子回家發現銅盤是可以敲響的,就把敲鐘的聲音誤以為是太陽,人家告訴他太陽不發聲而像蠟燭一樣有熱量,他回家把蠟燭當成了太陽。一天他發現樂器籥跟蠟燭很像,也以為是太陽。
  相關成語故事
  神马电影网午夜伦理片